Τι είναι meta-titles και που χρησιμεύουν;

Τα meta-title ή title-tags (τεχνικά ονομάζονται title-elements) είναι ο τίτλος του άρθρου, της σελίδας ή μιας κατηγορίας. Το meta-title το συμπληρώνουμε για κάθε μια σελίδα, άρθρο ή κατηγορία ξεχωριστά στην γενική ενότητα meta. Είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα διαχείρισης (CMS) που χρησιμοποιείτε για την ιστοσελίδα να υποστηρίζει meta, διαφορετικά δεν θα είστε σε θέση όταν επεξεργάζεστε το περιεχόμενο να συμπληρώνετε τα meta-title που θέλετε.

Εφόσον, λοιπόν, το σύστημα διαχείρισης της ιστοσελίδας (CMS) υποστηρίζει meta, αυτά εμφανίζονται:
 

1.    Στο πάνω μέρος των προγραμμάτων πλοήγησης (browsers) και στις καρτέλες (tabs).

 

2.    Στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.

 

3.    Στην κοινοποιήσεις που κάνετε στα Social Media.

Συγκεκριμένα κάποια CMS, όπως για παράδειγμα το Drupal, δίνει την δυνατότητα για κάθε ένα Social Media ξεχωριστά να φτιάξετε διαφορετικό meta-title.

 

Τα meta-titles είναι πολύ σημαντικά, διότι όχι μόνο διαβάζονται από τις μηχανές αναζητήσεις, αλλά οι μηχανές (π.χ. Google) «απαιτούν» μοναδικά meta-title για κάθε άρθρο, σελίδα ή κατηγορία.
 


Ελέγξτε δωρεάν την ιστοσελίδά σας.  Δείτε σε ποια σημεία έχετε λάθη και δεν εμφανίζεστε στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google. 

ΔΩΡΕΑΝ SEO ANALYZER CHECK

Tell Us What You Think
0Like0Love0Haha0Bored0Angry

About Author