Πώς να ενσωματώσετε την ροή των tweets στην ιστοσελίδα σας

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ενσωματώσετε αυτόματα την ροή των tweets που γράφετε στην ιστοσελίδα σας. Σχεδόν όλες οι open source πλατφόρμες (Drupal, WordPress κ.ο.κ.) έχουν ήδη έτοιμα modules ή widgets που μόλις τα εγκαταστήσετε περιέχουν οδηγίες για το τι πρέπει να κάνετε ώστε να εμφανίζεται το twitter feed. 

Εάν όμως δεν έχετε open source πλατφόρμα (ή ακόμη και εάν έχετε) ο καλύτερος τρόπος είναι να το φτιάξετε μόνοι σας. Εξάλλου είναι αρκετά εύκολο. 

 

Βήματα αυτόματης ενσωμάτωσης tweet

1. Πατήστε πάνω δεξιά, εκεί που βρίσκετε η φωτογραφία σας. Μόλις ανοίξει το μενού, πατήστε Ρυθμίσεις.

Πως να ενσωματώσετε την ροή των tweets στην ιστοσελίδα σας

 

2. Θα σας εμφανιστεί μια οθόνη με όλες τις ρυθμίσεις για το Twitter. Αριστερά υπάρχει μια στήλη με τις κατηγορίες των ρυθμίσεων που μπορείτε να εφαρμόσετε, πατήστε Πρόσθετα.

Πως να ενσωματώσετε την ροή των tweets στην ιστοσελίδα σας

 

3. Τώρα στο δεξιό μέρος της οθόνης θα σας έχει εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη, πατήστε Δημιουργία νέου.

Πως να ενσωματώσετε την ροή των tweets στην ιστοσελίδα σας

 

4. Αυτόματα θα σας εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη. Είναι ήδη συμπληρωμένο το username σας (θα μπορούσατε να βάλετε και κάποιου άλλου), ενώ μπορείτε να κάνετε επιπλέον ρυθμίσεις για το ύψος και το χρώμα. Οποιαδήποτε αλλαγή, εμφανίζεται αυτόματα στην Προεπισκόπηση. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε, Δημιουργία προσθέτου.

Πως να ενσωματώσετε την ροή των tweets στην ιστοσελίδα σας

 

5. Αφού έχετε πατήσει το κουμπί Δημιουργία προσθέτου, σας εμφανίζεται στην ίδια οθόνη ένα πλαίσιο κάτω από την Προεπισκόπηση – όπως φαίνεται και παρακάτω – με τον κώδικα. Κάντε copy-paste τον κώδικα στο σημείο που θέλετε να εφανίζεται η αυτόματη ροή tweets. 

Πως να ενσωματώσετε την ροή των tweets στην ιστοσελίδα σας

 

Εάν εργάζεστε σε Drupal ή WordPress και δεν θέλετε να εγκαταστήσετε κάποιο Module ή Widget για αυτή την δουλειά, τότε μπορείτε να δημιουργήσετε ένα block (Drupal) ή ένα Widget (WordPress) και να κάνετε copy-paste τον κώδικα. 

 

Tell Us What You Think
0Like0Love0Haha0Bored0Angry

About Author