Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την κατάταξή σας στη Google

Domain Statistics: Domain Google PageRank, Alexa Rank, DMOZ Listing, Yahoo! Dir Listing
Social Activity: Domain bookmarks in Delicious, Domain’s views in StumbleUpon, Domain Diigo bookmarks, Domain’s mentions on Twitter, Domain’s Google +1’s, Domain’s popularity on Facebook, Domain LinkedIn Shares, Domain Pinterest Bookmarks
Crawl Statistics: Proprietary research, Google, Yahoo, Bing
Crawl Availability: good to crawl, redirect to other pages, client erros, server errors,
Content and Structure Crawl Stats: meta-titles, meta-descriptions, missing or empty title tag, duplicate page title, duplicate meta description, duplicate rel=”canonical”,  too long title tag (> 55 chars), use frames,  conflicting character encoding, too long URL (>115 chars)
HTML Validation: valid pages, errors & warnings
CSS Validation: valid pages, errors & warnings
Google PR Distribution: από PR0 έως PR10
Link Statistics: do-follow, no-follow internal & exrernal
Broken Links: valid links, broken internal & exrernal links

 


Domain Statistics (Γενικά Στατιστικά στοιχεία της ιστοσελίδας)

 • Domain Google PageRank: Η βαθμολογία της Google για την ιστοσελίδα από 0 έως 10
 • Alexa Rank: Η κατάταξη της ιστοσελίδας στην Alexa
 • DMOZ Listing: Έλεγχος καταχώρησης στον δημοφιλή κατάλογο DMOZ
 • Yahoo! Dir Listing: Έλεγχος καταχώρησης στον κατάλογο του Yahoo!

 

Social Activity (Δραστηριότητα της ιστοσελίδας στα Social Media)

 • Domain bookmarks in Delicious: Σύνολο καταχωρήσεων στο Bookmarking Site Delicious
 • Domain’s views in StumbleUpon: Σύνολο θεάσεων στο site StumbleUpon
 • Domain Diigo bookmarks: Σύνολο καταχωρήσεων στο Bookmarking Site Diigo
 • Domain’s mentions on Twitter: Πόσες φορές έχει αναφερθεί η ιστοσελίδα στο Twitter
 • Domain’s Google +1’s: Πόσα Google +1’s έχει αποκτήσει η ιστοσελίδα
 • Domain’s popularity on Facebook: Πόσο δημοφιλής είναι η ιστοσελίδα στο Facebook
 • Domain LinkedIn Shares: Πόσες φορές έχει αναφερθεί η ιστοσελίδα στο LinkedIn
 • Domain Pinterest Bookmarks: Σύνολο καταχωρήσεων στο Pinterest

 

Crawl Statistics (Στατιστικά ευρετηρίασης)

 • Proprietary research: Ο αριθμός των σελίδων που είναι ενεργές
 • Google: Ο αριθμός των σελίδων που έχει διαβάσει η Google
 • Yahoo: Ο αριθμός των σελίδων που έχει διαβάσει το Yahoo
 • Bing: Ο αριθμός των σελίδων που έχει διαβάσει η Bing

 

Crawl Availability (Ανάλυση της διαθεσιμότητας των ενεργών σελίδων)

 • good to crawl: Ο αριθμός των σελίδων που έχουν διαβαστεί από τις μηχανές αναζήτησης
 • redirect to other pages: Ο αριθμός των σελίδων που έχουν γίνει ανακατεύθυνση σε άλλες σελίδες
 • client errors: Ο αριθμός των σελίδων που ο server επιστρέφει 4xx code (πχ 404 Not Found)
 • server errors: Ο αριθμός των σελίδων που ο server επιστρέφει 5xx code (πχ 500)

 

Content and Structure Crawl Stats (Δομή περιεχομένου και στατιστικά ευρετηρίασης)

 • meta-titles: Ο Τίτλος της κάθε σελίδας που δηλώνει το περιεχόμενό της
 • meta-descriptions: Η περιγραφή της κάθε σελίδας που περιγράφει το περιεχόμενό της
 • missing or empty title tag: Σελίδες χωρίς δηλωμένο Title <tag>
 • duplicate page title: Σελίδες με διπλότυπο Title <tag> (Έχουν ακριβώς τον ίδιο Τίτλο)
 • duplicate meta description: Σελίδες με διπλότυπη περιγραφή (Έχουν ακριβώς την ίδια περιγραφή)
 • duplicate rel=”canonical”: Σελίδες με διπλότυπη εντολή «κανονικότητας»
 • too long title tag (> 55 chars): Σελίδες με Τίτλους που ξεπερνούν τους 55 χαρακτήρες
 • use frames: Σελίδες που χρησιμοποιούν frames (πχ youtube iframes)
 • conflicting character encoding: Σελίδες με διαφορετικό character set στο Header και στη σελίδα
 • too long URL (>115 chars): Σελίδες με url’s που ξεπερνάνε τους 115 χαρακτήρες

 

HTML Validation (Πιστοποίηση W3C Markup Validation Service)

 • valid pages: Σελίδες χωρίς λάθη στον HTML κώδικα
 • errors & warnings: Σελίδες με λάθη και προειδοποιήσεις στον HTML κώδικα

 

CSS Validation (Πιστοποίηση CSS Styles W3C Markup Validation Service)

 • valid pages: Σελίδες χωρίς λάθη στη σχεδίαση και στη δομή τους
 • errors & warnings: Σελίδες με λάθη και προειδοποιήσεις στη σχεδίαση και στη δομή τους

 

Google PR Distribution (Διανομή του Page Rank στις εσωτερικές σελίδες)

 • Page Rank: Πως διανέμεται  και από πόσα site με Page Rank από PR0 έως PR10

 

Link Statistics (Στατιστικά συνδέσμων)

 • do-follow: Σύνδεσμοι οι οποίοι διαβάζονται από τις μηχανές αναζήτησης
 • no-follow internal & exrernal: Σύνδεσμοι οι οποίοι δεν διαβάζονται από τις μηχανές αναζήτησης

 

Broken Links («Σπασμένοι» Σύνδεσμοι)

 • valid links: Ενεργοί σύνδεσμοι χωρίς πρόβλημα
 • broken internal & exrernal links: Σπασμένοι εσωτερικοί και εξωτερικοί σύνδεσμοι

Ελέγξτε δωρεάν την ιστοσελίδά σας.  Δείτε σε ποια σημεία έχετε λάθη και δεν εμφανίζεστε στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google. 

 

Tell Us What You Think
0Like0Love0Haha0Bored0Angry

About Author