Για τους περισσότερους προγραμματιστές app, το πιο σημαντικό βήμα για την προετοιμασία μιας εφαρμογής προς πώληση, είναι το να διασφαλίσουν ότι το app τους είναι σωστά βελτιστοποιημένο για την αναζήτηση στο iTunes App Store. Αυτή η διαδικασία, που ονομάζεται App Search Optimization (ASO), είναι τόσο μια επιστήμη όσο και τέχνη. Απαιτεί να τοποθετήσετε τον εαυτό σας στη θέση του καταναλωτή και να προσπαθήσετε να σκεφτείτε όπως οι καταναλωτές. Κυρίως, απαιτεί να απαντήσετε σε μια απλή ερώτηση:

“Αν έψαχνα για μια εφαρμογή που έκανε τη Χ λειτουργία (Χ είναι η κύρια λειτουργία της εφαρμογής που αναζητείτε), τι θα πληκτρολογούσα στη γραμμή αναζήτησης του iTunes;”

Υπάρχουν τρεις πτυχές αναζήτησης ενός app στο iTunes. Αυτές μπορεί να είναι το όνομα της εταιρείας σας, το όνομα του app και το κρυφό πεδίο των λέξεων-κλειδιών. Όλα αυτά κατέχουν ισότιμη σχέση και δεν επηρεάζουν τη σειρά κατάταξης της αναζήτησης. Με άλλα λόγια, εάν το όνομα της εταιρείας σας είναι “Art Tech”, από προεπιλογή, η εφαρμογή σας δεν θα εμφανιστεί πριν από μια άλλη εφαρμογή που ονομάζεται “Viral Tech” ή πριν από κάποια άλλη εφαρμογή που τυχαίνει να έχει τη λέξη “Tech” στο όνομά της. Με άλλα λόγια, όλες οι εφαρμογές αντιμετωπίζονται με ίσους όρους από την μηχανή αναζήτησης.

Ο χώρος για τις λέξεις-κλειδιά είναι περιορισμένος. Το όνομα της εφαρμογής σας μπορεί να είναι συνολικά 250 χαρακτήρες και οι λέξεις-κλειδιά που θα χρησιμοποιήσετε, περιορίζονται σε 100 χαρακτήρες (μαζί με τα κενά ή τα κόμματα). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ωστόσο, ότι οι λέξεις-κλειδιά, δεν χρειάζονται κενά (spaces) για να διαχωριστούν. Η κάθε λέξη-κλειδί μπορεί να διαχωριστεί με μόνο ένα κόμμα.

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι η αναζήτηση στο iTunes, είναι “ακριβής αναζήτηση”: Οι λέξεις-κλειδιά που τοποθετούνται στο πλαίσιο αναζήτησης από τον καταναλωτή, πρέπει όλες να συμπεριλαμβάνονται σε ένα από τα τρία πεδία αναζήτησης σας (Τίτλος, Περιγραφή, Λέξεις-Κλειδιά). Το iTunes δεν θα κάνει “υποθέσεις” από την πλευρά του καταναλωτή. Μία λέξη-κλειδί στον πληθυντικό, είναι μια εντελώς ξεχωριστή λέξη από την ίδια στον ενικό π.χ. kid vs kids, Hero vs Heroes, κλπ. Ενδέχεται ωστόσο, να αναγνωρίζουν συχνά κάποια μικρά ορθογραφικά λάθη ή να παραβλέπουν περιττά κενά (μια αναζήτηση για το Face Book, θα εξακολουθεί να έχει ως αποτέλεσμα την Facebook app).

Να θυμάστε, ότι το υψηλότερο ποσοστό ανεύρεσης ενός app, έρχεται από την αναζήτηση για ένα συγκεκριμένο τύπο app, με αποτέλεσμα η εκμάθηση της επιστήμης του ASO να ανάγεται σε ζωτικής σημασίας διαδικασία, για την προβολή του app σας σε περισσότερους καταναλωτές.

Tell Us What You Think
0Like0Love0Haha0Bored0Angry

About Author