Ποιες ιστοσελίδες εμφανίστηκαν στα Google Trends Ιουλίου;

Ποιές ιστοσελίδες εμφανίστηκαν στα ελληνικά Google Trends Ιουλίου; Πόσες λέξεις αναζητήθηκαν; Πόσες χιλιάδες αναζητήσεις είχαν αυτές οι λέξεις; Ποιες ιστοσελίδες κέρδισαν τις λέξεις-κλειδιά με υψηλό ενδιαφέρον;

Στην μηνιαία αναλυτική αναφορά Google Trends Ιουλίου 2015, θα βρείτε απαντήσεις για τα εξής:

Αποτελέσματα για τις trends λέξεις-κλειδιά

 • Μηνιαίο συνολικό ενδιαφέρον αναζητήσεων.
 • Συγκεκριμένες λέξεις με τις περισσότερες αναζητήσεις.
 • Θέματα με τις περισσότερες αναζητήσεις.
 • Παρόμοιες λέξεις & θέματα που αναζητήθηκαν τις περισσότερες φορές.
 • Νέες λέξεις που αναζητήθηκαν τον Ιούλιο.

Αποτελέσματα για τις ιστοσελίδες που εμφανίστηκαν στα Google Trends

 • Ποιές ιστοσελίδες εμφανίστηκαν στα Google Trends Ιουλίου;
 • Μερίδιο top ιστοσελίδων από τo σύνολο των λέξεων.
 • Τι μαθαίνουμε από τα Google Trends Ιουλίου;
 • Ποιες ιστοσελίδες εμφανίστηκαν στις trends λέξεις-κλειδιά (λέξεις με πολύ υψηλό ενδιαφέρον);
 • Σε ποιές λέξεις-κλειδιά εμφανίστηκαν οι ιστοσελίδες των Google Trends; (όλες τις ιστοσελίδες που εμφανίστηκαν στα Google Trends, έστω και μια φορά, για ποιες λέξεις-κλειδιά, πόσες αναζητήσεις είχε η κάθε λέξη και για ποιες ημερομηνίες).
 • Μερίδιο όλων των ιστοσελίδων από το σύνολο λέξων & αναζητήσεων.

Συγκρίσεις ιστοσελίδων Ιουλίου με τον Ιούνιο (2015)

 • Νέες εμφανίσεις! Ποιες ιστοσελίδες εμφανίστηκαν;
 • Ποιές ιστοσελίδες δεν εμφανίστηκαν τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο.
 • Σύγκριση ιστοσελίδων ως προς τις φορές που εμφανίστηκαν στα Google Trends Ιούνιου & Ιούλιου.
 • Σύγκριση ιστοσελίδων ως προς το ενδιαφέρον που είχαν οι λέξεις για τις οποίες εμφανίστηκαν στα Google Trends Ιούνιου & Ιούλιου.
 • Συμπέρασμα – τελικά δεν έχει μόνο σημασία πόσες φορές εμφανίστηκε μια ιστοσελίδα στα Google Trends, αλλά εάν οι λέξεις-κλειδιά για τις οποίες εμφανίστηκε είχαν ενδιαφέρον (απόδοση για κάθε ιστοσελίδα).

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

 

Αποκλειστικότητα στις αναφορές των Google Trends

 

Tell Us What You Think
0Like0Love0Haha0Bored0Angry

About Author