Η Google υπόσχεται να ικανοποιήσει τις ανησυχίες της Ε.Ε.

Η αντιμονοπωλιακή έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξε ότι η Google δεν εμφανίζει με τον ίδιο τρόπο τις υπηρεσίες των ανταγωνιστών της, όπως και τις δικές της υπηρεσίες.
Πλέον η Google και η Ε.Ε. έχουν έρθει σε συμφωνία για την εμφάνιση του ανταγωνισμού της στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης της Google.

O Joaquin Almunia, αντιπρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής ανταγωνισμού, ανακοίνωσε ότι η Google συμφώνησε να εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης υπηρεσίες ανταγωνιστών της, με τον ίδιο τρόπο που εμφανίζονται και οι δικές της υπηρεσίες.
Στα αποτελέσματα αναζήτησης η Google θα πρέπει να εμφανίσει τρεις ανταγωνιστικές υπηρεσίες για τα δικά της προϊόντα, όπως για παράδειγμα στην υπηρεσία Google Docs.

Σύμφωνα με τον Almunia, οι τρεις ανταγωνιστές θα επιλέγονται μέσω μιας αντικειμενικής μεθόδου ενώ θα πρέπει να είναι σαφώς ορατό στους χρήστες ότι πρόκειται για υπηρεσίες εκτός Google και φυσικά να εμφανίζονται με τον ίδιο τρόπο.
Η έρευνα ξεκίνησε το 2010 καθώς προκαταρκτικά συμπεράσματα έδειχναν ότι η Google πιθανόν παραβίαζε την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ εάν η εταιρεία δεν κατάφερνε να βρει κατάλληλη λύση θα επιβαλλόταν πρόστιμο της τάξεως δισεκατομμυρίων ευρώ.

Εκτός από τα θέματα των αποτελεσμάτων στις μηχανές αναζήτησης η Επιτροπή δήλωσε ότι θα πρέπει η Google να “αφήσει” χώρος στις εταιρείες να βρουν άλλους παρόχους online διαφήμισης. Ενώ ανησυχία υπάρχει και για την υπηρεσία Google News.
Για να εξασφαλιστούν οι υποσχέσεις της Google, η Επιτροπή διόρισε ανεξάρτητο διαχειριστή ο οποίος θα επιβλέπει τη συμμόρφωση της εταιρείας για πέντε χρόνια.

Tell Us What You Think
0Like0Love0Haha0Bored0Angry

About Author