Αν οι γλώσσες προγραμματισμού ήταν ζώα...

Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει τα δικά της, αν λοιπόν ήταν ζώα ίσως να έμοιαζαν κάπως έτσι:

FORTRAN & COBOL

 

Assembly

 

C++

 

Basic

 

Java

 

C#

 

and last but not least...

VB .net

 

Σχετικά με τον αρθρογράφο

Tags: